Jste zde: Úvodní strana > Jak na zadávání veřejných zakázek > Elektronické zadávání VZ > Seznam certifikačních orgánů dle zákona ...

Seznam certifikačních orgánů dle zákona č. 137/2006 Sb.

 

Seznam certifikačních orgánů, kterým byla udělena Českým institutem pro akreditaci o.p.s. akreditace k výkonu certifikace elektronických nástrojů ve smyslu § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů     a vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Seznam akreditovaných certifikačních orgánů je  k dispozici na stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s.    , kde jsou rovněž  zveřejněny dokumenty k žádosti o akreditaci certifikačního orgánu.

1/ RELSIE s. r. o., IČO 62417339, Na Valentince 644/15, 151 34 Praha 5 

Osvědčení o akreditaci č. 274/2016 ze dne 3. 5. 2016
    Osvědčení o akreditaci [obrázek, 7.43MB]
    Příloha [obrázek, 2.18MB]

Osvědčení o akreditaci č. 481/2014 ze dne 16. 7. 2014
    Osvědčení o akreditaci  [PDF, 704.12KB]
    Příloha [PDF, 352.45KB]

Osvědčení o akreditaci č. 169/2013 ze dne 15. 3. 2013

    Osvědčení o akreditaci [PDF, 1.02MB]
    Příloha [PDF, 356.16KB]

Osvědčení o akreditaci č. 166/2011 ze dne 18. 4. 2011
Osvědčení o akreditaci 
Příloha

 2/ Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., IČO : 00001481, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Trója

Oznámení o udělení akreditace podle § 9 vyhlášky č. 9/2011
    Oznámení o udělení akreditace [PDF, 146.17KB]

Osvědčení o akreditaci č. 625/2013 ze dne 8. 11. 2013
    Osvědčení o akreditaci [PDF, 420.36KB]
    Příloha [PDF, 5.98MB]

Osvědčení o akreditaci č. 91/2013 ze dne 12. 2. 2013
    Osvědčení o akreditaci [PDF, 2.27MB]
    Příloha [PDF, 9.93MB]


Metodické stanovisko vytvořené k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Metodické stanovisko - k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb.


V přiloženém dokumentu Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány jsou uvedeny podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány při certifikaci elektronických nástrojů ve smyslu § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Akreditační orgán a certifikační orgány jsou stanoveny ze strany MMR jako správce systému certifikace elektronických nástrojů. Ve výše uvedeném dokumentu jsou rovněž popsány specifické požadavky na certifikační orgány, certifikující elektronické nástroje. Akreditace je realizována podle normy ČSN EN 45011:1998, pravidla a požadavky certifikace jsou uvedeny ve vyhlášce č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.